Aktivering av serratus anterior og nedre trapezius

Tags: Videoguider  Øvelser 

Les mer

Anti-ekstensjon og anti-rotasjon

Tags: Videoguider  Øvelser 

Les mer

Mange sliter med å opprettholde eller mestre en god frontrack posisjon i frontbøy, frivending mm. Her ser vi på løsninge

Tags: Videoguider  Øvelser 

Les mer

Exercise Index: Hip-Abduction with Miniband

Les mer

Exercise Index: Lying External Rotation

Les mer

Exercise Index: Hip-flexor Activation with Mini-Band

Les mer

Exercise Index: Rollout with Ab-Wheel

Les mer

Exercise Index: Plank with Change of Arms

Les mer

Exercise Index: Static Hold with Kettlebell

Les mer

Exercise Index: Snatch from Hang

Les mer

Exercise Index: Clean

Les mer

Exercise Index: Snatch

Les mer

Exercise Index: Front Squat

Les mer

Exercise Index: Squat

Les mer

Exercise Index: Side Raise on Incline Bench

Les mer

Exercise Index: Seated Shoulderpress with Dumbbells

Les mer

Exercise Index: Standing Bicep Curl with EZ-Bar

Les mer

Exercise Index: Flys with Dumbbells

Les mer

Exercise Index: French Press with EZ-Bar and Constant Tension

Les mer

Exercise Index: French Press with EZ-Bar

Les mer

Exercise Index: Seated Biceps Curl (Neutral Grip)

Les mer

Exercise Index: Seated Biceps Curl (Supinated Grip)

Les mer

Exercise Index: Frenchpress with Dumbbells

Les mer

Exercise Index: "Y"

Les mer

Exercise Index: Bulgarian Split-Squat with Extra ROM

Les mer

Exercise Index: Unilateral Glute Bridge with Feet on Bench

Les mer

Exercise Index: Glute Bridge with Feet on the Bench

Les mer

Exercise Index: Unilateral Glute Bridge with Flexion on One Hip

Les mer

Exercise Index: Unilateral Glute Bridge

Les mer

Exercise Index: Power Clean from Hang Over Knees

Les mer

Content © 2013 Akademiet For Personlig Trening (Org.nr: 995 413 310). All Rights Reserved.

App design and development by HePe