Vår utdannelse til personlig trener er utviklet for å gi Deg det vi mener er markedets mest komplette utdannelse.

Det finnes flere veier til jobb som Personlig Trener (PT)

Akademiet For Personlig Trening (AFPT) har utviklet flere utdanningsalternativer for deg som ønsker kompetanse som Personlig Trener. Siden hverdag og livssituasjon hos våre elever varierer, har vi også utviklet kompetanseprogrammer som kan tilpasses den enkeltes behov og ønsker. Du kan velge mellom Standard, Intensiv, samt PT Flex som er nettbasert – kombinert med praktisk undervisning. Uansett hvilken studieform du velger, er pensum det samme – det eneste som skiller er tiden du bruker og studieformen. Studiet avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen – du finner mer om akkurat det litt senere. 

PT Standard 

– med alt ekstra inkludertNår vi kaller dette studiet for Standard, har det kun med tiden det tar å gjennomføre utdanningen på. Som tidligere nevnt er pensum det samme – det er bare tiden du selv har til rådighet, som er forskjellen. AFPT har i dag markedets mest komplette PT-utdannelse. Det har vært et sug etter høy kompetanse i treningsmarkedet det siste tiåret – og utviklingen ser ut til å fortsette. Siden tidlig 2000-tall har Personlig Trening blitt sett på som et av verdens raskest voksende helseyrker og behovet for kompetanse øker fortsatt.

Målsetningen vår er å forberede deg best mulig

– teoretisk og praktisk

Utdannelsen gir deg all nødvendig teori og praktisk kunnskap fra emner som grunnleggende anatomi, via treningslære og ernæring til salgs- og coachingkunnskap. I tillegg får du kompetanse på alle de ulike treningsmetodene som er aktuelle i dagens marked.
 

TEORETISK UNDERVISNING PRAKTISK UNDERVISNING
Anatomi og fysiologi Funksjonell anatomi
Treningslære Treningslære styrke
Programdesign Bevegelighet og skader
Bevegelighet og skader PT 1; en til en
Fysisk aktivitet og helse PT 2; semi privat/gruppe
Utholdenhet PT 3; avanserte tilpasninger
Salg, kommunikasjon og mental trening Utholdenhet
Tilpasning til kundegrupper Eksplosiv trening
Individualisering Baseøvelser


Så lenge varer studiet
Studiet består av 10 studieblokker. Hver studieblokk på PT Standard varer 22 timer. De 22 timene i en blokk er fordelt på tre dager i løpet av en helg; fredag (17-21), lørdag (9-18) og søndag (9-18). I tillegg kommer en del bestående av obligatorisk førstehjelp, teoretisk og praktisk eksamen. Se vår kurskalender for mer detaljer om dato og forelesninger. 

PT Flex (web)

Studiet kan også tas som et Flex-studie med redusert antall obligatoriske samlinger for praktisk undervisning. Dette innebærer at all teori kan leses via web og bare de praktiske samlingene er obligatoriske. Det er totalt 4 obligatoriske samlinger i helger eller totalt 10 dager dersom man velger å gjennomføre alle dagene i et strekk.

Dette koster PT utdannelsen – og dette inkluderer studieavgiften


PT utdanningen hos oss koster kr 49.900,-. Studieavgiften inkluderer studiemateriell, alle forelesninger, kurs i førstehjelp, samt ett forsøk på praktisk og teoretisk eksamen. Dette gjelder for PT Standard, PT Flex og PT intensiv innenlands.

Utenlandsstudier koster kr 65.900,- (2018) Da inkluderes også reise og opphold (med Gardermoen som utreisested).

Førstehjelpkurs er obligatorisk


Studiet omfatter et obligatorisk førstehjelpkurs. Kurset holdes av Norsk Luftambulanse, Norges Røde Kors eller tilsvarende kompetent aktør. Det er viktig at våre studenter kan bistå ved skader og ulykker. Mange som har tatt dette kurset, har fått god bruk for det, både i jobb og på fritiden.

Antidoping Norge

Studenten avlegge et e-læringskurs hos Antidoping Norge for å kunne avlegge eksamen. E-læringen tar ca. 45 minutter og er obligatorisk. 

En kombinasjon av lærere og forelesere i særklasse

Vi har samlet det mest komplette lærerteamet i noen Personlig Trener-utdannelse. Lærerstaben inkluderer fysioterapeuter, manuellterapeuter, personlige trenere, naprapater, osteopater, ernæringsfysiologer, styrkeløftere og vektløftere, massører og coacher. Kombinert med praktisk faglig erfaring fra daglig virke, forfatter- og utdannelseserfaring, formidlingsevne og engasjement, mener vi at våre lærere representerer den ypperste utdanningsspesialiserte fagkombinasjonen på vårt fagområde.

For å oppnå godkjent utdannelse hos AFPT må du ha følgende delmoment på plass:

 1. Obligatorisk fremmøte

  Det kreves 80 % obligatorisk deltagelse ved obligatoriske samlinger undervisningen. Fremmøtet blir registrert med fremmøtelister. Ved 20 % fravær eller mer vil du miste rett til å avlegge eksamen. Du har har selv ansvar for å melde om fremmøte.
   
 2. Arbeidskrav
  
Du skal avlegge og bestå alle multiple choice-tester før du kan gå opp til eksamen. Arbeidskravene inkluderer 20 spørsmål hvor 16 må være riktige for å bestå. Hvis du ikke består, gjelder en karantenetid per ikke beståtte tema, på 24 timer.

  (I tillegg tilkommer obligatorisk e-læringsskurs fra Anti Doping Norge, samt førstehjelp.)

Arbeidskravene gjelder følgende temaer:


 • Basal anatomi & fysiologi
 • Muskelfysiologi

 • Skjelettlære

 • Spesifikk muskelanatomi

 • Treningslære styrke
 • Programdesign

 • Treningslære utholdenhet

 • Kosthold og ernæring
 • Bevegelighet & skader
 • Tilpasning til kundegrupper
 • Individualisering
 • Salg
 • Mental Trening og kommunikasjon
 1. Teoretisk eksamen

  Den teoretiske eksamenen består av en 3 dagers kasusbasert hjemmeoppgave som også inkluderer 50 delspørsmål. Det kreves totalt 80 % korrekt besvarelse for å få godkjent besvarelsen og det forventes at eksamen skal reflektere eksamensformen.
   
 2. Praktisk eksamen

  Praktisk eksamen består av en times praktisk gjennomgang i studio sammen med partner. Eksaminasjonen er basert på den teoretiske hjemmeoppgaven og respektive kasus. Kasus vil utsendes studenter for forberedelse til den praktiske eksamen omtrent en uke før eksamensdato. Her karaktersettes BESTÅTT/IKKE BESTÅTT.

  For karakteren VEL BESTÅTT kreves 95 % korrekt på både teoretisk og praktisk eksamen.
   
 3. Førstehjelpkurs
  
Tidligere bevis på gjennomførte kurs i førstehjelp teller ikke. Alle studenter må fullføre kurset uavhengig av tidligere kompetanse før eksamen avlegges, foruten om kursbevis fra siste kalendermåned fremvises. 
   
 4. Studieavgifter

  Alle studieavgifter skal være betalt i sin helhet før eksamen kan avlegges. Ikke betalt studieavgift fører automatisk til at du mister retten til å avlegge eksamen. Unntaket er dersom studenten har gjort betalingsavtale med AFPT eller finaniseringspartner.

Nyttig informasjon 

Betalinger

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr avbetaling. Hele studiet skal generelt betales i løpet av maksimalt 6 måneder etter studiets eller studentens oppstart foruten om egen avtale eller finanisering gjøres.

Betalingsinformasjon finnes beskrevet i AFPT sin studiekontrakt. I tillegg finnes opptil 36 måneder nedbetaling via SVEA Finans.

Det tilkommer 45 NOK i adminstrasjonsgebyr for hver faktura som sendes fra AFPT.

Studiepoeng

AFPT kan, i samarbeid med Høgskolen i Sørøst Norge, også kunne tilby PT studenter å søke om 30 studiepoeng for PT Standard kull i Oslo og Drammen. Dette vil bety at du også kan søke stønad fra Lånekassen. Sjekk støttekalkulator på Lånekassen. Det forutsettes at studiet tas over 2 semestre hvor all undervising gjøres første semester, og eksamen avlegges andre semester.

Kurssted

Kurssted i våre byer formidles på e-post tre uker før kursstart.

Mer informasjon får du ved å ringe vårt kontor på 95 55 59 38 eller sende en e-post til info@afpt.no.

Påmelding

For å melde deg på kurset går du inn på Personlig Trener og velger påmelding. Her finner du all informasjon om hvordan dette gjøres, samt studiekontrakt og påmeldingsskjema.

Påmelding

Pris 49 900,-
+ Adm.gebyr: 45,00,- NOK
Påmelding
Studiet kvalifiserer til studiepoeng, men du må søke opptak hos Høgskolen for å få dem godkjent. Les mer
Studiesteder Veiledning Bestill billetter

Hvorfor velge oss?

Se og hør hva våre studenter har å si om oss
Vår utdannelse til personlig trener er utviklet for å gi Deg det vi mener er markedets mest komplette utdannelse.

Nettbasert studie – PT Flex

– kombinert med praktisk undervisning

Slik gjennomfører du PT FlexVed registrert påmelding og betalt påmeldingsavgift får du tilgang til nedlasting av alt nødvendig utdanningsmateriale.

Deretter benytter du vårt studentweb til å se filmene som omhandler de ulike temaene. Etter hvert tema må du avlegge en multiple choice* eksamen for å kunne gå videre på de ulike temaene. Alle multiple choice eksamener på alle temaer må være gjennomført og bestått før du kan gå videre til neste eksamen. 
*(Multiple choice er en prøve der du for hvert spørsmål får oppgitt flere alternative svar å velge mellom.)

Den praktiske undervisningen gjennomføres på utvalgte steder i Norge og du kan selv velge hvor du vil ta den praktiske delen, basert på studiestedene som finnes for dette studiet.

Etter avlagt praktisk utdannelse kan du selv melde deg opp til eksamen på en av våre lokasjoner ved ønsket tilfelle. Dette gjør du på hjemmesidene våre.

Målsetningen vår er å forberede deg best mulig – teoretisk og praktisk

Utdannelsen gir deg all nødvendig teori og praktisk kunnskap fra emner som grunnleggende anatomi, via treningslære og ernæring til salgs- og coachingkunnskap. I tillegg får du kompetanse på alle de ulike treningsmetodene som er aktuelle i dagens marked.
 

TEORETISK UNDERVISNING PRAKTISK UNDERVISNING
Anatomi og fysiologi Funksjonell anatomi
Treningslære Treningslære styrke
Programdesign Bevegelighet og skader
Bevegelighet og skader PT 1; en til en
Fysisk aktivitet og helse PT 2; semi privat/gruppe
Utholdenhet PT 3; avanserte tilpasninger
Salg, kommunikasjon og mental trening Utholdenhet
Tilpasning til kundegrupper Eksplosiv trening
Individualisering Baseøvelser


Så lenge varer studiet
Utdanningen heter Flex, og fleksibelt er det: Studer teoretisk del i ditt eget tempo, og etter hvert tema gjennomfører du en multiple choice test før du går videre til neste tema. Du må være ferdig med teoretisk del før du begynner på praktisk del, og du må være påmeldt praktisk del senest et år etter oppstart på studiet. Praktisk del tilbyr vi i flere byer i Norge. Det hele avsluttes med en helg bestående av førstehjelp, teoretisk og praktisk eksamen.

Dette koster det – og dette inkluderer studieavgiften


Utdanning med PT Flex koster kr 49.900,-. Studieavgiften inkluderer alt underlag til utdanningen, studiemateriale, kurs i førstehjelp, samt ett forsøk på praktisk og teoretisk eksamen.

Førstehjelpkurs er obligatorisk


Studiet omfatter et obligatorisk førstehjelpkurs. Kurset holdes av Norsk Luftambulanse, Norges Røde Kors eller tilsvarende kompetent aktør. Det er viktig at våre studenter kan bistå ved skader og ulykker. Mange som har tatt dette kurset, har fått god bruk for det, både i jobb og på fritiden.

Antidoping Norge

Som ett av våre obligatoriske arbeidskrav til å ta eksamen, må studenten avlegge et e-læringskurs hos Antidoping Norge. 

En kombinasjon av lærere og forelesere i særklasse


Vi har samlet det mest komplette lærerteamet i noen Personlig Trener-utdannelse. Lærerstaben inkluderer fysioterapeuter, manuellterapeuter, personlige trenere, naprapater, osteopater, ernæringsfysiologer, styrkeløftere og vektløftere, massører og coacher. Kombinert med praktisk faglig erfaring fra daglig virke, forfatter- og utdannelseserfaring, formidlingsevne og engasjement, mener vi at våre lærere representerer den ypperste utdanningsspesialiserte fagkombinasjonen på vårt fagområde.For å oppnå godkjent utdannelse hos AFPT må du ha følgende delmoment på plass:

 1. Obligatorisk fremmøte

  Det kreves 80 % obligatorisk fremmøte ved undervisningen. Fremmøtet blir registrert med fremmøtelister. Ved 20 % fravær eller mer vil du miste rett til å avlegge eksamen. Du har har selv ansvar for å krysse av for fremmøte.
   
 2. Arbeidskrav
  
Du skal avlegge og bestå 13 multiple choice-tester før du kan gå opp til eksamen. Arbeidskravene inkluderer 20 spørsmål hvor 16 må være riktige for å bestå. Hvis du ikke består, gjelder en karantenetid per ikke beståtte tema, på én uke.

  Arbeidskravene gjelder følgende temaer:

  • Basal anatomi & fysiologi
  • Muskelfysiologi

  • Skjelettlære

  • Spesifikk muskelanatomi

  • Treningslære styrke
  • Programdesign

  • Treningslære utholdenhet

  • Kosthold og ernæring
  • Bevegelighet & skader
  • Salg og markedsføring
  • mental trening og kommunikasjon
  • Tilpasning til kundegrupper
  • Individualisering
    
 3. Teoretisk eksamen

  Den teoretiske eksamenen består av en kasusbasert hjemmeoppgave. Det kreves totalt 80 % korrekt besvarelse for å få godkjent besvarelsen.
   
 4. Praktisk eksamen

  Praktisk eksamen består av en times praktisk gjennomgang i studio. Eksamen omfatter utførelse av et antall trenings- og stretchingøvelser, samt at du skal kunne forklare og vise elementer tilknyttet disse. Her karaktersettes BESTÅTT/IKKE BESTÅTT.

  For karakteren VEL BESTÅTT kreves 95 % korrekt på både teoretisk og praktisk eksamen.
   
 5. Førstehjelpkurs
  
Tidligere bevis på gjennomførte kurs i førstehjelp teller ikke. Alle studenter må gjennomgå dette delmomentet før eksamen avlegges.
   
 6. Studieavgifter

  Alle studieavgifter skal være betalt i sin helhet før eksamen kan avlegges. Ikke betalt studieavgift fører automatisk til at du mister retten til å avlegge eksamen.

Nyttig informasjon til deg som vil søke på PT utdannelsen

Betalinger

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr avbetaling.

Kurssted

Kurssted formidles på e-post senest tre uker før kursstart.

Mer informasjon får du ved å ringe vårt kontor på 95 55 59 38 eller sende en e-post til info@afpt.no.

Påmelding

For å melde deg på kurset går du inn på Personlig Trener og velger påmelding. Her finner du all informasjon om hvordan dette gjøres, samt studiekontrakt og påmeldingsskjema.

Påmelding

Pris: 49 900,-
Meld deg på

Hvorfor velge oss?

Se og hør hva våre studenter har å si om oss
Pris: 49 900,-
Meld deg på
Vår utdannelse til personlig trener er utviklet for å gi Deg det vi mener er markedets mest komplette utdannelse.

Intensiv utdanning

Når vi kaller dette studiet for Intensiv, har det kun med tiden det tar å gjennomføre utdanningen på. Som tidligere nevnt er pensum det samme – det er bare tiden du selv har til rådighet, som er forskjellen på de ulike utdanningstilbudene. AFPT har i dag markedets mest komplette PT-utdannelse. Det har vært et sug etter høy kompetanse i treningsmarkedet det siste tiåret – og utviklingen ser ut til å fortsette. Siden tidlig 2000-tall har Personlig Trening blitt sett på som et av verdens raskest voksende helseyrker og behovet for kompetanse øker fortsatt.

Målsetningen vår er å forberede deg best mulig – teoretisk og praktisk

Utdannelsen gir deg all nødvendig teori og praktisk kunnskap fra emner som grunnleggende anatomi, via treningslære og ernæring til salgs- og coachingkunnskap. I tillegg får du kompetanse på alle de ulike treningsmetodene som er aktuelle i dagens marked.
 

TEORETISK UNDERVISNING PRAKTISK UNDERVISNING
Anatomi og fysiologi Funksjonell anatomi
Treningslære Treningslære styrke
Programdesign Bevegelighet og skader
Bevegelighet og skader PT 1; en til en
Fysisk aktivitet og helse PT 2; semi privat/gruppe
Utholdenhet PT 3; avanserte tilpasninger
Salg, kommunikasjon og mental trening Utholdenhet
Tilpasning til kundegrupper Eksplosiv trening
Individualisering Baseøvelser


Så lenge varer studiet
Utdanningen heter Intensiv, og intensivt er det: Studier hver dag (09-18) i tre til fem uker, avhengig av kursskjema. Deretter følger en selvstudiumsperiode på nye tre til åtte uker, før det hele avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen. Dette kurset gjennomføres på utvalgte steder i løpet av året, og alle studier i utlandet er av typen intensiv.

Dette koster det – og dette inkluderer studieavgiften


Standardutdanningen koster kr 49.900,-. Studieavgiften inkluderer alle forelesninger,kurs i førstehjelp, samt ett forsøk på praktisk og teoretisk eksamen.

Utenlandsstudier koster kr 65.900,-. Da inkluderes også reise og opphold (med Gardermoen som utreisested).  I 2018 vil utenlandsstudiet holdes i Miami, USA.

Førstehjelpkurs er obligatorisk


Studiet omfatter et obligatorisk førstehjelpkurs. Kurset holdes av Norsk Luftambulanse, Norges Røde Kors eller tilsvarende kompetent aktør. Det er viktig at våre studenter kan bistå ved skader og ulykker. Mange som har tatt dette kurset, har fått god bruk for det, både i jobb og på fritiden.

Antidoping Norge

Som ett av våre obligatoriske arbeidskrav til å ta eksamen, må studenten avlegge et e-læringskurs hos Antidoping Norge. 

En kombinasjon av lærere og forelesere i særklasse


Vi har samlet det mest komplette lærerteamet i noen Personlig Trener-utdannelse. Lærerstaben inkluderer fysioterapeuter, manuellterapeuter, personlige trenere, naprapater, osteopater, ernæringsfysiologer, styrkeløftere og vektløftere, massører og coacher. Kombinert med praktisk faglig erfaring fra daglig virke, forfatter- og utdannelseserfaring, formidlingsevne og engasjement, mener vi at våre lærere representerer den ypperste utdanningsspesialiserte fagkombinasjonen på vårt fagområde.

For å oppnå godkjent utdannelse hos AFPT må du ha følgende delmoment på plass:

 1. Obligatorisk fremmøte

  Det kreves 80 % obligatorisk fremmøte ved undervisningen. Fremmøtet blir registrert med fremmøtelister. Ved 20 % fravær eller mer vil du miste rett til å avlegge eksamen. Du har har selv ansvar for å krysse av for fremmøte.
   
 2. Arbeidskrav
  
Du skal avlegge og bestå 13 multiple choice-tester før du kan gå opp til eksamen. Arbeidskravene inkluderer 20 spørsmål hvor 16 må være riktige for å bestå. Hvis du ikke består, gjelder en karantenetid per ikke beståtte tema, på 24 timer.

  Arbeidskravene gjelder følgende temaer:

  • Basal anatomi & fysiologi
  • Muskelfysiologi

  • Skjelettlære

  • Spesifikk muskelanatomi

  • Treningslære styrke
  • Programdesign

  • Treningslære utholdenhet

  • Kosthold og ernæring
  • Bevegelighet & skader
  • Tilpasning til kundegrupper
  • Individualisering

I tillegg tilkommer obligatorisk kurs fra Anti Doping Norge. Kurset er nettbasert og avlegges på rentsenter.no. Egen kode til dette kurset utleveres.

 1. Teoretisk eksamen

  Den teoretiske eksamenen består av en kasusbasert hjemmeoppgave. Det kreves totalt 80 % korrekt besvarelse for å få godkjent besvarelsen.
   
 2. Praktisk eksamen

  Praktisk eksamen består av en times praktisk gjennomgang i studio. Eksamen omfatter utførelse av et antall trenings- og stretchingøvelser, samt at du skal kunne forklare og vise elementer tilknyttet disse. Her karaktersettes BESTÅTT/IKKE BESTÅTT.

  For karakteren VEL BESTÅTT kreves 95 % korrekt på både teoretisk og praktisk eksamen.
   
 3. Førstehjelpkurs
  
Tidligere bevis på gjennomførte kurs i førstehjelp teller ikke. Alle studenter må gjennomgå dette delmomentet før eksamen avlegges.
   
 4. Studieavgifter

  Alle studieavgifter skal være betalt i sin helhet før eksamen kan avlegges. Ikke betalt studieavgift fører automatisk til at du mister retten til å avlegge eksamen.

Nyttig informasjon til deg som vil søke på Intensiv-utdannelsen

Betalinger

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr avbetaling. Vennligst kontakt oss før påmelding hvis det er behov for nedbetalingsløsning.

Kurssted

Kurssted formidles på e-post senest tre uker før kursstart.

Mer informasjon får du ved å ringe vårt kontor på 95 55 59 38 eller sende en e-post til info@afpt.no.

Påmelding

For å melde deg på kurset går du inn på Personlig Trener og velger påmelding. Her finner du all informasjon om hvordan dette gjøres, samt studiekontrakt og påmeldingsskjema.

Påmelding

Studiet kvalifiserer til studiepoeng, men du må søke opptak hos Høgskolen for å få dem godkjent. Les mer

Hvorfor velge oss?

Se og hør hva våre studenter har å si om oss

Vi tilbyr Personlig Trener på følgende steder:

Bergen

Bergen

Drammen

Drammen

Fredrikstad

Fredrikstad

Kristiansand

Kristiansand

Miami, Florida

Miami, Florida

Oslo

Oslo

Stavanger

Stavanger

Tromsø

Tromsø

Trondheim

Trondheim

Web

Web

Trenger du veiledning?

Vi vet at det av og til kan være vanskelig å velge retning. Da kan det være godt å ha noen som vet alt om de forskjellige studiene, og som har god kunnskap om alle jobbmulighetene de bringer med seg!

Send oss dine spørsmål, så vil en av oss ta kontakt med deg så snart som mulig.

Jeg ønsker at dere kontakter meg.

Før du sender oss dine spørsmål

Vi vet du kan ha mange spørsmål når du skal melde deg på et studie. Vi vet dette fordi veldig mange har stilt de samme spørsmålene før deg.

Derfor kan det være smart å ta en titt på "Spørsmål og svar"-siden vår, før du kontakter oss.

Det kan også være smart å dobbelsjekke informasjon om studiet, for all informasjonen du trenger finnes som regelt der.

Content © 2013 Akademiet For Personlig Trening (Org.nr: 995 413 310). All Rights Reserved.

App design and development by HePe