8 min

Er det farlig å spise for mye proteiner del 3/4

Her fortsetter serien om proteininntak.
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Del 1 av denne artikkelen serien finner du her, og del 2 her.

Hos de med normal nyrefunksjon ser en at den glomulære filtrasjonsraten i nyrene øker ved et høyere protein inntak, dette blir sett på som en tilpasning og ikke det at en har en nedsatt nyre funksjon (1).

En studie hvor idrettutøvere og kroppsbyggere deltok, ble de bedt om å loggførte deres kosthold i en uke for at deres protein inntak kunne bli estimert (2). I tillegg ble blod og urinprøver tatt for å se på nyre funksjonen. Blandt de som hadde det laveste proteintakket på 1.35g/kg, og kroppsbyggernde som hadde det høyeste på 1.94g/kg, så forskerne ingen forskjell i nyre funksjon, heller ikke i de individene med det høyeste protein inntaket helt opp til 2.8g/kg.

I en prospektiv studie hvor 1624 normalvektige kvinner ble fulgt over 11år, ble nyre funksjonen estimert ved hjelp av kreatinin målinger i blod (3). For de med normal nyre funksjon ble det ikke sett noe korrelasjon med lavt eller høyt totalt protein inntak og endring i nyrefunnksjon. Det ble heller ikke funnet noen forskjell mellom animalske proteinkilder versus vegetabilske.

I en annen prospektiv studie ble 3623 eldre personer fulgt opp i over 6 år (4). Protein inntaket ble estimert basert på spørreskjema og nyre funksjon ble estimert. I gruppen hadde 27% av deltakerne en raskere nedgang i nyrefunskjon enn resten, men det var ingen korrelasjon mellom protein inntak på 1-1.6g/kg og nyre funksjon. Heller ikke her var det noen forskjell mellom animalske og vegetabilske proteinkilder. I en annen studie ble 11111 deltakere fulgt over 3 år. Her viste også protein inntak og nyre funksjon seg å ikke ha noe sammenheng (5). Hva så med personer som har en nedsatt nyre funksjon? De med høyeste protein inntak (>1.3g/kg) ble funnet til å ha en høyere nedgang i nyrefunksjon. Dette blir støttet fra en oversiktsartikkel «it is well accepted that a high-protein diet may be detrimental to individuals with existing kidney dysfunction” (1), noe som er grunnen til at et lavere inntak blir anbefalt de med nedsatt nyre funksjon.

En annen studie tok for seg 79 overvektige personer med normal nyre funksjon (6). De ble ble delt inn i to grupper; den ene gruppen skulle ta et kosttilskudd med 60g sukker hver dag, imens den andre gruppen skulle ta et tilskudd med 60g proteiner. Forskjellige parametre for nyre funksjon ble målt, og etter 4 uker så en ikke noe negative påvirkninger i nyre funksjon. Totalt protein inntak var på 1.53g/kg/d. Andre studier hvor overvektige personer deltar er det ikke funnet noe effekt av høyt protein inntak på nyre funksjon etter 2år (7).

En oversiktsartikler argumenterer for at et høyt protein inntak kan lede til høyere forekomst av nyre sykdommer (8). Denne studien kan man sette spørsmålstegn ved pga flere grunner; de støtter seg hovedsakelig på en studie utført på griser samt en annen studie i mennesker hvor nyrene vokste etter en høy protein diet, selv om det ikke ble sett noen nedsatt funksjon, og til sist en studie hvor en faktisk ikke så noe nedsatt funksjon (studiereferanse nr 7 i avsnitt ovenfor her).

Et sitat fra en oversiktsartikkel (9); «Although the sufficient amount of protein required for optimal health increases with aging, the age-related decline in GFR has drawn attention to the potential for high protein intakes to damage kidney function by increasing the risk of hyperfiltration and subsequent accelerated decline in GFR and risk of microalbuminuria. However, the potential for high protein intakes to cause kidney damage may be a misconception (3) that is not supported by strong scientific evidence. By contrast, recent studies suggest the opposite (4).”

At et høyt protein inntak ikke er farlig for friske personer blir støttet fra flere oversiktsartikler (10–12), med andre ord er proteiner ingenting å være redd for så lenge man har en normal nyre funksjon.

Skrevet av Fredrik Tonstad Vårvik som er masterstudent og driver en nettside: FredFitology.

1.         Cuenca-Sanchez M, Navas-Carrillo D, Orenes-Pinero E. Controversies Surrounding High-Protein Diet Intake: Satiating Effect and Kidney and Bone Health. Adv Nutr Int Rev J. 2015 May 1;6(3):260–6.

2.         Poortmans JR, Dellalieux O. Do regular high protein diets have potential health risks on kidney function in athletes? Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2000 Mar;10(1):28–38.

3.         Knight EL, Stampfer MJ, Hankinson SE, Spiegelman D, Curhan GC. The impact of protein intake on renal function decline in women with normal renal function or mild renal insufficiency. Ann Intern Med. 2003 Mar 18;138(6):460–7.

4.         Beasley JM, Katz R, Shlipak M, Rifkin DE, Siscovick D, Kaplan R. Dietary protein intake and change in estimated GFR in the Cardiovascular Health Study. Nutrition. 2014 Jul 1;30(7):794–9.

5.         Berryman CE, Agarwal S, Lieberman HR, Fulgoni VL, Pasiakos SM. Diets higher in animal and plant protein are associated with lower adiposity and do not impair kidney function in US adults. Am J Clin Nutr. 2016 Jul 27;ajcn133819.

6.         Teunissen‐Beekman KFM, Dopheide J, Geleijnse JM, Bakker SJL, Brink EJ, Leeuw PW de, et al. Effect of increased protein intake on renal acid load and renal hemodynamic responses. Physiol Rep. 2016 Mar 1;4(5):e12687.

7.         Friedman AN, Ogden LG, Foster GD, Klein S, Stein R, Miller B, et al. Comparative effects of low-carbohydrate high-protein versus low-fat diets on the kidney. Clin J Am Soc Nephrol CJASN. 2012 Jul;7(7):1103–11.

8.         Marckmann P, Osther P, Pedersen AN, Jespersen B. High-protein diets and renal health. J Ren Nutr Off J Counc Ren Nutr Natl Kidney Found. 2015 Jan;25(1):1–5.

9.         Bie P, Astrup A. Dietary protein and kidney function: when higher glomerular filtration rate is desirable. Am J Clin Nutr. 2015 Jun 10;

10.       Martin WF, Armstrong LE, Rodriguez NR. Dietary protein intake and renal function. Nutr Metab. 2005 Sep;2(1):25+.

11.       Friedman AN. High-protein diets: potential effects on the kidney in renal health and disease. Am J Kidney Dis Off J Natl Kidney Found. 2004 Dec;44(6):950–62.

12.       Phillips SM, Chevalier S, Leidy HJ. Protein “requirements” beyond the RDA: implications for optimizing health. Appl Physiol Nutr Metab. 2016 Feb 9;1–8.

Publisert: 05.02.2018 KL. 04:19
Av:
Fredrik Tonstad Vårvik
Kategori: Ernæring

Har du lest disse?

I henhold til undersøkelser gjort er det bare mellom 3 og 8 prosent av vestlig europeisk befolkning som er laktoseintole...
Et studie som involverte 8 overvektige kvinner viste at de som inntok mat tre timer før trening hadde en merkbart høyere...
Etter en tid med slanking vil kroppen skru opp sitt behov for kalorier, noe som gjerne etterfølges av en økning i kalori...

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.