Helseutgifter i Norge

Helseutgifter i Norge

Publisert: 24.09.2017 KL. 09:41
Av: Espen Arntzen

Norge er et velferdssamfunn av de få, men helseutgiftene våre er veldig høye.

  • Norge bruker om lag 9 prosent av BNP på helsetjenester; omtrent samme andel som gjennomsnittet av OECD­landene. 

  • 85 prosent av de totale helseutgiftene i Norge finansieres av det offent­ lige, en andel som er høyere enn OECD­-gjennomsnittet på 72 prosent. 

  • Norge har de nest høyeste helseutgiftene per innbygger etter USA, og ligger om lag 75 prosent over gjennomsnittet for OECD-­landene. 


Kilde:

Statistisk Sentralbyrå
Helsefakta-Norge i verden, publisert april 2015