4 min

Langsiktige konsekvenser for hjerne ved bruken av anabole steroider

Bruken av anabole steroider er et ikke-ukjent fenomen. Her tar man en titt på studie gjort på langsiktige virkninger av bruken av AAS.
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Anabole steroider tilhører en stor klasse syntetiske derivater av det mannlige sex-hormonet testosteron. Disse brukes hovedsakelig for kosmetisk eller prestasjonsfremmende formål. Lengre perioder med bruk er assosiert med en lang rekke alvorlige helsekonsekvenser. Noen av dem er hjerte-og-karsykdommer, psykisk sykdom og nedsatte kognitive evner. Få studier har utforsket de strukturelle endringene som skjer i hjernen. Man vet at doser høyere enn normal mengde testosteron kan gi humørsvingninger og atferdsendringer. Derfor er det grunn til å tro at anabole steroider (heretter kalt AAS) kan føre til nevrokjemiske eller strukturelle endringer i hjernen.

En studie publisert i Biological Psychiatry (1) ønsket å undersøke hvorvidt steroider påvirker hjernestrukturen i det lange løp. De tok for seg 150 menn delt inn i 82 nåværende eller tidligere brukere av AAS og 68 kontrollpersoner som ikke hadde brukt AAS. Alle deltakerne i studien ble MR-scannet. Urinprøver ble gjort ved Oslo universitetssykehus. Gruppene skilte seg ikke ut aldersmessig, men både IQ og utdanning var lavere i AAS-gruppen. Her var det 59 tidligere og 23 nåværende brukere av AAS. I AAS-gruppen hadde man flere brukere av antidepressiva og angstmedisin enn i kontrollgruppen.

Hva fant de i studien?

Hos de som hadde brukt eller brukte steroider fant de mindre og tynnere hjerneområder enn hos kontrollgruppen. Primært en reduksjon i grå materie. Misbrukte man rusmidler i tillegg var det assosiert med enda større effekter på hjernen enn kun AAS. Jo lengre man hadde brukt anabole steroider jo større var effekten på de små grå. Hjernen eldres raskere, sykdommer i hjernens blodårer, nedsatte kognitive evner og dementhet er noen av de negative effektene på hjernen langvarig bruk kan føre til.

Det er også en link mellom langvarig bruk av anabole steroider og psykisk sykdom og tilstander. Det er likevel vanskelig å si om den psykiske tilstanden eller sykdommen  er en bivirkning av steroide-bruken, om steroidene kan utløse psykisk sykdom hos noen som er mer predisponert for å få det eller om de som er mer predisponert for psykisk sykdom har lettere for å ty til anabole steroider. Mange studier skiller heller ikke på de som kun bruker AAS og de som bruker anabole i tillegg til andre rusmidler. Dette gjør det vanskelig å si hva som fører til hva.

Det er en stor og skummel mulighet for at langvarig bruk av anabole steroider fører til atrofi (krymping) av hjernen. De underliggende mekanismene er ikke kjent, men kan involvere AAS-indusert nevrotoksitet eller mer indirekte mekanismer gjennom bieffekter av AAS-bruk på hjerte-og-kar-systemet. Dette blir likevel bare spekulasjoner så langt fordi studiens design ikke lar oss trekke skråsikre slutninger for kausalitet utover at det er en sammenheng. Effektene ser også ut til å fortsette selv om bruken av AAS stopper. Vi trenger flere og lengre studier for å finne klare sammenhenger og hva som kan konkluderes med å føre til hva.

Begrensningene i studien er at vi ikke vet om forskjellene i hjernen også eksisterte før bruken av steroider. Vi kan heller ikke utelukke at det er genetisk eller at AAS er assosiert med andre livsstils-risikofaktorer som kan påvirke hjernevolumet.

Kort og godt:

  • Det kan være en sammenheng mellom langvarig bruk av anabole steroider og at hjernen mister volumet sitt og eldres raskere
  • Problemene ser ut til å fortsette selv om bruken av steroider stopper
  • Vi kan ikke med sikkerhet si hva som fører til hva, men det er all grunn til å være kritisk til både inntak av anabole steroider og andre ulovlige og lovlige rusmidler

Referanser:

  1. Structural Brain Imaging of Long-Term Anabolic-Androgenic Steroid Users and Nonusing Weightlifters. Bjørnebekk, Astrid et al.

Biological Psychiatry 2016.

Publisert: 31.10.2016 KL. 04:22
Av:
Steinar Ekren
Kategori: Siste Artikkel

Har du lest disse?

I henhold til undersøkelser gjort er det bare mellom 3 og 8 prosent av vestlig europeisk befolkning som er laktoseintole...
Hvor du holder hantelen påvirker hvor tung øvelsen er.
Er det en sammenheng mellom størrelse på leggene og livsstilssykdommer.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.