7 min

Møter personer på treningssenter anbefalingene for fysisk aktivitet?

Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Tidligere har vi vært inne på hvorfor man bør være medlem på treningssenter, noe det er det flere grunner til, les mer om det her. Det er kjent at fysisk aktivitet fører til flere helsefordeler. Derfor er tiltak for å øke befolkningens fysiske aktivitet viktig, spesielt siden kun opp mot 33% av den norske voksne befolkningen og rundt 20-30% i Europa oppfyller disse (1,2). Nylig kom det ut en ny studie fra Gjestvang med flere fra Norges idrettshøgskole som undersøkte om personer som er medlem på treningssenter i Norge oppnår anbefalingene for fysisk aktivitet (3). Siden treningssenterbransjen har eksplodert de siste 10 årene, og flesteparten ikke oppnår anbefalingene for fysisk aktivitet er dette noe som er viktig å se nærmere på.

Forfatterne nevner at frem til nå er det kun blitt undersøkt ved hjelp av spørreskjemaer, hvor svarene til medlemmene tyder på at hele 87-94% oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet. Men gjør det også det når man estimerer aktivitetsnivå med akselerometer? Dette ble undersøkt både når nye medlemmer startet å trene på et treningssenter, samt etter de hadde vært medlem 1 år.

Først kan vi starte med å definere hva verdens helseorganisasjon sine anbefalinger for fysisk aktivitet er:

  • Minst 150-300 minutter med moderat intensitet per uke / eller 75-150 minutter med høy intensitet per uke
  • Styrketrening minst to ganger per uke

Inklusjonskriteriene som ble brukt for å rekruttere deltakere fra 25 ulike treningssentre var som følger:
- nye medlemmer (vært medlem <4 uker)
- fysisk inaktive de siste 6 månedene (trening <60min/uke eller <150min/uke med fysisk aktivitet)
- friske voksne (>18år)

Aktivitetsnivået ble målt i 125 deltakere ved start, og 61 deltakere etter 1 år. Hvor målingene etter 1 år er mest relevante da det viser i hvor stor grad treningen blir opprettholdt over tid. I tillegg måtte deltakerne utfylle et spørreskjema med spørsmål om demografi og sosioøkonomiske variabler.

Ved hjelp av data fra akselerometeret kunne de estimere aktivitetsnivået til deltakerne, men siden det ikke klarer å måle all aktivitet, for eksempel svømming, roing, sykling eller styrketrening, ble denne type trening selvrapportert. Dette ble så tatt med i den endelige kartleggingen av aktivitetsnivået.

 

Resultat:
51.2% av deltakerne var mellom 18-34år, 40.8% mellom 35-54 år og 9.2% over 55 år.  Over 4 år med høyere utdannelse hadde 40.8% av deltakerne. 61.2% var i et forhold og 32% hadde barn. Andel normalvektige var 51.6%, andel overvektige var 34% og andelen som hadde fedme var på 14.4%. Flesteparten (89.6%) hadde også vært medlem på treningssenter en gang tidligere i livet. Sosioøkonomisk status og BMI var ikke assosiert med høyere aktivitetsnivå, noe forfatterne tror kan være siden 80% av deltakerne hadde en moderat til høy inntekt, hvor flere også hadde utdannelse. Kun 12.8% av deltakerne hadde meldt seg ut av treningssenteret før det hadde gått 1 år.

Man så en økning av deltakere som gikk over 10.000 steg per dag fra starten av studien til 1 år, fra 14.8% til 29.5%.

Etter 1 år observerte de ved bruk av akselerometer at 45.9% av deltakerne oppfylte anbefalingene for fysisk aktivitet, noe som ikke var endret fra start. Når de la til selvrapporterte data (svømming, sykling, roing og styrketrening), økte det til 57.4%, men heller ikke det var endret fra start. Kun 13% av deltakerne oppfylte anbefalingene om å trene styrke to ganger eller mer per uke.

Dataene her tyder altså på at litt under halvparten av de som melder seg inn på treningssenter og som opprettholder treningen i 1 år oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet når det kommer til utholdenhet, men få oppfyller anbefalingene om styrketrening. Selv om dette nesten er dobbelt så høyt som estimatene som ble nevnt i starten av denne artikkelen, er ønsket at enda flere når anbefalingene. Treningssentre, personlige trenere og medlemmer selv har derfor en jobb å gjøre, spesielt med å øke mengden styrketrening. Det hjelper ikke å være støttemedlem.

Treningssentre tilbyr noe for de aller fleste, ulike gruppetimer eller trening på egenhånd, både av styrke- og utholdenhetstrening. Det er derfor stor sannsynlighet for at du ville finne noe du trives med. Det å bli medlem av et treningssenter og sørge for at man går der minst 2 ganger i uka kan derfor være en smart investering for helsen.

Skrevet av Fredrik Tonstad Vårvik som er utdannet treningsfysiolog og driver Styrkefysiologen.no.

 

Referanser

1.         Hansen BH, Kolle E, Steene-Johannessen J, Dalene KE, Ekelund U, Anderssen SA. Monitoring population levels of physical activity and sedentary time in Norway across the lifespan. Scand J Med Sci Sports. 2019 Jan;29(1):105–12.

2.         Loyen A, Clarke-Cornwell AM, Anderssen SA, Hagströmer M, Sardinha LB, Sundquist K, et al. Sedentary Time and Physical Activity Surveillance Through Accelerometer Pooling in Four European Countries. Sports Med. 2016 Dec 10;1–15.

3.         Gjestvang C, Stensrud T, Hansen BH, Kolle E, Haakstad LAH. Are fitness club members likely to meet the current physical activity recommendations? Transl Sports Med. 2019;3(2):73–170.

 

Publisert: 20.12.2019 KL. 12:07
Av:
Fredrik Tonstad Vårvik
Kategori: Trening

Har du lest disse?

Hvordan ser man på styrketrening for barn og unge? Her finner du en artikkel som sammenfatter dagens oppfatninger. Arti...
En ny forskningsrapport forsøkte å kartlegge restitusjonstid for ulike muskelgrupper. Forsøket ble delt inn i underkrop...
Ved å benytte nakkeestrekkere øker styrke i benkpress.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.