2 min

Ny studie: stadig fler barn og unge lider av fedme

Det er en ti-dobling av antallet fete barn og unge de siste 40 årene.
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Stor utfordring i hele verden
Det er ingen tvil om at fedme og overvekt er noe som har rammet flere og flere de siste årene. Dette gjelder også hos barn og unge. En ny studie hevder at det er ti ganger flere barn og ungdom med fedme i verden i dag enn for 40 år siden. Ifølge den nye studien «Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016» så har fedmeutviklingen blant barn og unge økt i lav- og mellominntektsland, særlig i Asia.

Høyinnteksland versus lavinntektsland
I høyinntektsland har fedmeutviklingen bremset og stabilisert seg. I Europa ser man at jenter på Malta og gutter i Hellas har høyest fedmetall, henholdsvis 11,3 prosent og 16,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen 5-19 år. Studien fant ut at fra 1975 til 2016 har antallet barn og unge med fedme blitt mangedoblet. For gutter og jenter sammenlagt økte antall 5–19-åringer med fedme over ti ganger globalt, fra 11 millioner i 1975 til 124 millioner i 2016. Ytterligere 213 millioner var overvektige i 2016, men lå under terskelen for fedme. Forskningen ble ledet av Imperial College London og World Health Organization (WHO), og mer enn 1000 forskere har bidratt i studien. Man har sett på kroppsmasseindeks og hvordan utviklingen av fedme har endret seg i verden fra 1975 til 2016. Studien har analysert vekt- og høydemålinger fra nesten 130 millioner mennesker eldre enn fem år hvor 31,5 millioner personer var i alderen 5–19 år.

Status i Norge
Når det gjelder den yngre generasjonen i Norge viser tallene at norske barn og unge med fedme har stabilisert seg de siste ti åra. I 2015 skrev Folkehelseinstituttet på sine nettsider at det blant barn og unge var vært en jevn økning i andelen med overvekt de siste 30 årene. Mens tall fra Barnevekststudien fra mai 2016 tyder tallene på at andelen barn med overvekt og fedme har stabilisert seg her i landet. Barnevekststudien er den eneste landsdekkende undersøkelsen i Norge som følger utviklingen av overvekt og fedme i en bestemt aldersgruppe (8-9-åringer) over tid. Barnevekststudien er en del av overvåkningsprogrammet WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), hvilket gjør det mulig å sammenligne resultater mellom flere land i Europa.

 


Kilde: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32129-3/fulltext?elsca1=tlpr

Publisert: 04.11.2017 KL. 05:30
Av:
Silje Bjørnstad
Kategori: Siste Artikkel

Har du lest disse?

I henhold til undersøkelser gjort er det bare mellom 3 og 8 prosent av vestlig europeisk befolkning som er laktoseintole...
Hvor du holder hantelen påvirker hvor tung øvelsen er.
Er det en sammenheng mellom størrelse på leggene og livsstilssykdommer.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.