4 min

PT i gruppe- fordeler og ulemper

Personlig trening i små grupper kan være veldig fordelaktig for både trener og kunder. I denne artikkelen skal vi se nærmere på fordeler og ulemper med en slik PT-løsning samt se på hva forskningen på området viser.
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

La oss ta for oss forskningen først. En helt ny studie på området publisert I Journal of Strength and Conditioning Research av Wayment og co (1) sier følgende:

”Vi undersøkte et treningsprogram som kombinerte personlig trening i små grupper. En typisk treningsøkt var at kundene varmet opp sammen, men fikk individualiserte treningsprogram de skulle utføre i 50 minutter. I disse gruppene var det 1-5 voksne som hadde ulik alder, treningsefaring og mål. Tilsammen var det 98 deltakere (64 damer og 32 menn) i studien. Disse trente regelmessig på treningsstudio i det sørvestre Amerika. I gjennomsnitt hadde de trent i 2 måneder fast. De var fra 19-78 år gamle. Deltakerne var mer motiverte av å trene sammen og følte seg mer effektive. De rapporterte også at de hadde bedre helse og mer energi. Det sosiale aspektet kan være viktig for å følge et opplegg over tid. Det gjør det vanskeligere å snike seg unna treningen og gjør deg mer motivert til å gjøre en innsats.”

La oss også ta en titt på hvilken effekt trening med personlig trening har på resultatene hos kunden. I en studie fra juli 2014 publisert i samme journal av Storer og kolleger (2) ønsket de å finne ut om det faktisk er sant at personlig trening gir bedre resultater på kroppssammensetning og andre måleparametre som en jo skulle tro. Hypotesen deres var at kunder som fikk et evidensbasert treningsprogram av en PT ville gjøre det bedre enn de som bestemte treningen isn selv. Menn mellom 30-44 år som var medlem på samme treningsstudio ble randomisert mellom et ikkelineært periodisert treningsprogram eller å trene selv. Begge gruppene trente 3 dager i uka i 12 uker. Muskelmassen ble sjekket med DEXA. De sjekket også 1RM, vertikalt hopp og aerobisk kapasitet. De som trente med et skikkelig treningsprogram økte muskelmassen med 0,4kg i mot de som ikke trente systematisk. De fikk ikke økning i muskelmasse i det hele tatt. Brystpress-styrken økte mye mer hos de med program fra PT. Det samme med beinpress-styrke og vertikalt hopp. Studien av Storer et. Al. Er den første som demonstrerer at trening som er styrt av velkvalifiserte personlige trenere som lager evidensbaserte treningsprogram får signifikant bedre økninger i muskelmasse og andre parametere innen trening enn de som styrer deres egen trening.

Så til fordeler og ulemper:

Fordeler

  • Treningen kan være billigere per person
  • Du får nesten like bra oppfølging som ellers
  • Det sosiale aspektet kan gjøre det lettere å følge et opplegg og dermed lykkes
  • Du kan fortsatt få et skreddersydd opplegg

Ulemper

  • Du må dele PT’en med flere
  • Hvis en er utrent og de andre godt trente kan det enten være motiverende eller veldig demotiverende. Å ha kunder med nogenlunde samme treningserfaring sammen på gruppe kan trolig anbefales.

Oppsummering

Personlig trening i små grupper kan være genialt for å øke motivasjon og indirekte hvor godt en kunde følger et treningsregime. Studie nummer 2 demonstrerer også at trening som er styrt av en kvalifisert personlig trener trolig vil gi bedre resultater enn om en styrer treningen sin selv. Jeg synes også det er verdt å merke seg at økningene i muskelmasse hos PT-program-gruppen er relativt små sammenlignet med egen erfaring av økninger i muskelmasse hos mine kunder og hva som er fysiologisk mulig. En mulig hypotese kan være at om du har fysiske PT-timer vil det trolig gi bedre resultater enn om du kun følger et skreddersydd treningsprogram alene. Definitivt en type studie det hadde vært morsomt å se i fremtiden. Etter min mening ser det ut til å være klart flere fordeler enn ulemper med personlig trening i små grupper.

Referanser:

  1. Sharing a Personal Trainer: Personal and Social Benefits of Individualized Small Group Training. Journal of Strength and Conditioning Research 2017 March 27. Doi: 10.1519/JSC.
  2. Effect of Supervised, periodized exercise training vs. Self-directed training on lean body mass and other variables. Journal of Strength and Conditioning. Storer et. Al.
Publisert: 19.04.2017 KL. 12:31
Av:
Steinar Ekren
Kategori: Tips og Kuriosa

Har du lest disse?

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.