Per Inge Rustad

Utdannelse og erfaring

Per Inge er en erfaren foreleser. Han har siden 2012 forelest i fysiologi på fysioterapiutdannelsen ved OsloMet Storbyuniversitet, og i flere år i treningslære og treningsfysiologi ved Bjørknes Høyskole. Ved Bjørknes Høyskole har han også bidratt i utviklingen av et nettbasert studieemne med tema trening og prestasjon.

 

Per Inge har praktisk-pedagogisk utdannelse og en mastergrad i idrettsfysiologi fra Norges idrettshøgskole. I tillegg til å være ivrig mosjonist, har han i flere år jobbet som kroppsøvingslærer, treningsveileder og instruktør. Til daglig jobber Per Inge i Antidoping Norge som rådgiver og testplanlegger.