Elaine Bloom

Utdannelse:

  • Master i karriereveiledning ved høgskolen i Sørøst Norge, HSN, ( pågående )
  • Bachelor i pedagogikk fra Universitet i Oslo
  • Executive Program som Kompetanseledelse og læringskultur. Coaching, mentoring og positiv psykologi. Executive coaching og Teamcoaching fra Handelshøgskolen BI:
  • Sertifisert NLP Leader Master Coach fra NLP Leadership ( nå Leading Egde )

Kompetanse

Elaine driver www.elainebloom.no, og har solid, allsidig og bred erfaring som coach, mental trener, foredragsholder, foreleser, mellomleder, karriereveileder og pedagog. Hun har spesialisert seg på 5 fagfelt som gjensidig berører hverandre: karriereutvikling og karriereveiledning. Foredrag, forelesninger og storytelling. Mellomledelse og lederseminarer. Coaching og mental trening. Elaine har blant annet jobbet med flere tusen mennesker fra over 55 land, i alle aldre, med ulik bakgrunn, utdanning og med ulike utfordringer, problemstillinger og veivalg. Hun jobber både i Norge og i utlandet fortrinnsvis enten én til én og i større eller mindre grupper. Elaine sin spisskompetanse er forankret i i 8 grunnpilarer som omhandler: kontekst, forventninger, kommunikasjon, intensjon, relasjon, refleksjon, innhold og persepsjon. Disse grunnpilarene har blitt til gjennom 10 år med flere tusen menneskemøter, dybdeintervjuer og konkrete spørsmål for å finne frem til hvorfor vi tenker som vi tenker, føler som vi føler, velger som vi velger og handler som vi handler. Elaine sitt arbeid springer ut i fra en sirkulær og tverrfaglig tilnærming til metode, teknikker og verktøy

Foreleser på:

Foreleser på alle studier i temaene salg og markedsføring, kommunikasjon og mental trening