Workshop

Programdesign og ernæring for muskelvekst

Denne fagdagen vil ta for seg de viktigste faktorer og variabler i et program for muskelvekst og styrkeutvikling med optimal ernæring rettet mot dette.

1 990,- 1 990