Er koffein vanndrivende?
6 min

Er koffein vanndrivende?

Publisert: 07.12.2018
Av:
Fredrik Tonstad Vårvik

De aller fleste som drikker kaffe er kjent med og tror at at kaffe er vanndrivende og kan derfor føre til dehydrering, hvor en skylder på effekten av koffein. Det er derfor kommet forslag om at koffeinholdige drikker ikke bør telle i retningslinjer for daglig væskeinntak.  I tillegg er et kjent råd at for hver kopp med drikker med for eksempel kaffe bør man drikke ett glass vann for å sørge for at væskebalansen blir opprettholdt. Er det noe hold i det? Hva om en drikker samme mengde bare fra en annen kilde, vil det være mindre vanndrivende?

 

En studie fra Killer og medarbeidere undersøkte dette nærmere (1). I et krossover design, som vil si at de samme forsøkspersonene utførte begge forsøkene, deltok 50 mannlige forsøkspersoner. Til vanlig drakk forsøkspersonene 3-6 kopper koffeinholdig kaffe hver dag (300-600 mg koffein/dag). I studien var forsøkspersonene gjennom to faser hvor de i 3-dagers perioder drakk daglig 4 kopper med vann eller kaffe (4 mg/kg koffein). Utenom de 4 koppene ble både fysisk aktivitet, mat og drikke  kontrollert. Koppene med kaffe og vann ble drukket ved 4 forskjellige tidspunkt fra morning til ettermiddag. Kroppsvekt, blodprøver, urinprøver og totalt kroppsvann ble målt daglig for å følge med på væskebalansen.

Gjennomsnittlig koffein inntak ble regnet til å være 308mg i kaffe gruppen, det ble også bekreftet med blodprøver at kaffe gruppen hadde et høyere koffein innhold i blodet enn det vann gruppen hadde. Variasjoner i totalt kroppsvann var lik i begge gruppene, og det var ingen forandring i totalt kroppsvann fra start til slutt i noen av gruppene. Det var heller ingen forskjell mellom gruppene i kroppsvekt, hvor vekten gikk ned 0.4kg fra dag 1 til 3 i begge grupper. Urinnivå og osmolaritet var det heller ingen forskjell mellom grupper, selv om det var en høyere natrium utskillelse i kaffe gruppen.

Resultatene viser derfor at om en til vanlig drikker kaffe fører det ikke til økt urinering og fare for dehydrering. Dette er gode nyheter for de som drikker endel kaffe. Skulle de som drikker 3-6 kopper kaffe ha drukket 3-6 kopper ekstra med vann utenom sitt vanlige væskeinntak ville det i hvert fall ha økt urineringen.

Dette var en studie, hva sier så andre studier på området?

Meg bekjent er dette den eneste som også kontrollerer totalt kroppsvann. Selv om resultatene støttes av flere studier nevner forfatterne av studien noen studier som ser ut til å ha en vanndrivende effekt om koffein blir inntatt ved høyere doser, > 500mg per dag (her ble ikke samme gull standard metode brukt for å måle kroppsvann). I tillegg viser et par studier at koffein kun er vanndrivende helt i starten når en inntar koffein, men etter et par dager forsvinner dette.

De nevnte funnene støttes også av en nylig akutt studie som undersøkte kaffe med lavt (3mg/kg) eller høyt (6mg/kg) koffein innhold og dens vanndrivende effekt (2). Forsøkspersonene drakk normalt minst 1 kopp kaffe til daglig, noe som er mindre enn 3g/kg. Gruppen med lavt koffein inntak hadde ikke en vanndrivende effekt i forhold til kun vann, mens gruppen med høyt koffein inntak hadde en vanndrivende effekt. Noe som kan tyde på at en høy dose øker den vanndrivende effekten, mens en lavere dose som er i nærheten av det en normalt drikker ikke har noen effekt.

Resultatene fra de nevnte studiene støttes fra en oversiktsartikkel fra England; at koffein kan være akutt vanndrivende om en ikke har inntatt noe koffein på en stund, men at dette avtar når en bygger seg opp en toleranse for koffein med regelmessig inntak (3).

Det må nevnes at flere av studiene bruker kaffe som koffeinkilde, som også inneholder flere stoffer utenom koffein, men resultatene fra studier med kun koffein tabletter ser ut til å komme til samme konklusjon.

1.         Killer SC, Blannin AK, Jeukendrup AE. No Evidence of Dehydration with Moderate Daily Coffee Intake: A Counterbalanced Cross-Over Study in a Free-Living Population. PLOS ONE. 2014 Jan 9;9(1):e84154.

2.         Seal AD, Bardis CN, Gavrieli A, Grigorakis P, Adams JD, Arnaoutis G, et al. Coffee with High but Not Low Caffeine Content Augments Fluid and Electrolyte Excretion at Rest. Front Nutr. 2017;4:40.

3.         Maughan RJ, Griffin J. Caffeine ingestion and fluid balance: a review. J Hum Nutr Diet Off J Br Diet Assoc. 2003 Dec;16(6):411–420.

 

Skrevet av Fredrik Tonstad Vårvik som er treningsfysiolog og driver FredFitology.

Publisert: 07.12.2018 KL. 12:50
Av:
Fredrik Tonstad Vårvik
Kategori: Ernæring
ds
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Har du lest disse?

I henhold til undersøkelser gjort er det bare mellom 3 og 8 prosent av vestlig europeisk befolkning som er laktoseintole...
Et studie som involverte 8 overvektige kvinner viste at de som inntok mat tre timer før trening hadde en merkbart høyere...
Etter en tid med slanking vil kroppen skru opp sitt behov for kalorier, noe som gjerne etterfølges av en økning i kalori...

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.