Studiepoeng

Gjennom et samarbeid med Høgskulen i Volda (HVO) kan vi tilby våre studenter å søke om 30 studiepoeng på alle våre Personlig Trener Flex-studier fra 2019. Studiet PT Flex med 30 studiepoeng tilsvarer et deltidsstudie og forutsetter et studieløp som går over 2 semester.

Søke om opptak til HVO/Studiepoeng.
Studenten må først være påmeldt et av våre PT Flex-studier hos AFPT med et studieløp som strekker seg over 2 semestre.

Studenten kan søke om opptak hos høyskolen etter mail med link mottas fra AFPT ([email protected]). Dette skjer etter at du er satt opp på riktig studieløp. Ta kontakt med administrasjonen på tlf 95 55 59 38 eller mail [email protected] for veiledning ved behov.

Hvis studenten godtar elektronisk innhenting av informasjon så går hele søknadsprosessen raskt, da slipper HVO å innhente dokumentasjon på opptakskravet.

  • HVO gir svar til alle studenter med tilbud eller avslag om høgskoleplass fortløpende. Studenten får videre instrukser fra HVO.
  • Dersom du får avslag fra HVO og derfor ønsker å melde deg av studiet må dette gjøres per e-post til info.afpt.no SENEST 3 DAGER ETTER AVSLAG FRA HVO, hvis ikke er du betalingspliktig for studiet iht. AFPT´s studiekontrakt. Merk denne e-posten med ”avmelding pga. avslag HVO” i emnefeltet
    (Dersom man ikke søker høyskole gjelder normal angrefrist på 14 dager.)

Søknadsfrister for opptak HVO:
For PT Flex med teoretisk selvstudie på våren og praktisk undervisning/eksamen på høsten:
20. januar 2021
For PT Flex med teoretisk selvstudie på høsten og praktisk undervisning/eksamen på våren: 
1. august 2021

Opptakskrav og dokumentasjon
For PT studiet med 30 studiepoeng er opptakskravet generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du kan lese mer om opptakskravene på høyskolens nettsider.

Vurdering
Individuell skriftlig hjemmeeksamen og parvis praktisk-muntlig eksamen. 
Begge eksamenene må være bestått for at studiet er bestått. For å kunne avlegge eksamen må nødvendige arbeidskrav være fullført og bestått.

Karakterutskrift
Uttelling i form av studiepoeng gis ved fullført studium og bestått eksamen i regi av Høgskulen i Volda. Studenter som har bestått eksamen vil få karakterutskrift fra HVO.

Regler og retningslinjer
Det er viktig at du som student ved HVO setter deg inn i høyskolens egne sider om regler og retningslinjer. Her ligger bl.a. regelverket og informasjon om opptak, eksamen og annet om studiegjennomføringen.

Semesteravgift
Semesteravgift til HVO kommer i tillegg til studieavgiften hos AFPT og er til enhver tid gjeldende sats per semester. Denne avgiften må være betalt før Lånekassen kan registrere at du er student ved HVO, og dermed behandle din søknad.

Lånekassen
Alle henvendelser om studielån og spørsmål om dette må rettes direkte til Lånekassen. Sjekk støttekalkulator og "spørsmål og svar" på deres hjemmesider. Merk! Ved melding om opptak fra HVO kan du søke stønad hos Lånekassen. Ikke før. Du søker som student ved HVO, videreutdanning 15 stp pr semester. Utbetaling fra lånekassen er individuelt fordelt basert på variabler som tidligere avbrudt utdanning, inntekt, alder m.m. Er du usikker på noe av dette, kan lånekassen kontaktes i forkant.

PT Total
Tar du PT Total (F.eks. PT + Kostholdsveileder + Salg, markedsføring & coaching) så får du KUN studiepoeng/lånekasse-støtte for Personlig Trener-delen av utdannelsen.

Spørsmål?
Alle spørsmål vedrørende påmelding til PT utdannelse og studiepoeng rettes til AFPT (ikke HVO) så tidlig som mulig i påmeldingsprosessen.

NB! Søknad om studiepoeng har ingen tilbakevirkende kraft. Det ikke mulig å søke om studiepoeng etter endt utdannelse.

For mer informasjon kan du kontakte AFPTs administrasjon: [email protected] / tlf 95 55 59 38

Hold deg selv oppdatert på hva som skjer hos oss!

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.