Avslutningsoppgave PT3

PT3 avsluttes med en sluttoppgave. Denne oppgaven skal være avslutningen på ditt tre-årige studieløp hos AFPT. Du vil få utnevnt en veileder hos AFPT som kan hjelpe deg med oppgaven gjennom perioden.

Fra790,- /mnd

* Gebyr/renter kan komme i tillegg

Om Avslutningsoppgave PT3

Emnebeskrivelse fordypningsoppgave PT3

 

Emnensvarlig: Del 1: Markus Haugen. Del 2: Stian Larsen

 

Forkunnskap

Ha gjennomført studier tilsvarende 100 AFPT-poeng I tillegg er det obligatorisk å ha gjennomført personlig trener-utdannelse hos AFPT eller annen utdanningsinstitusjon som er godkjent. Les mer her: AFPT PT3 årig - Akademiet For Personlig Trening

 

Emnebeskrivelse del 1

Emnet PT3 er delt i to deler. Del 1 gir en grunnleggende opplæring i hvordan den vitenskapelige metoden fungerer via pensum på internett. I første del redegjøres det hva en PT trenger å forstå om statistikk og hvordan man kan innhente og vurdere informasjon fra ulike forskningsressurser. Del 1 avsluttes med en multippel choice-eksamen på internett. Bestått multippel choice-eksamen er obligatorisk før oppstart av del 2.

Læringsutbyttebeskrivelser etter gjennomført del 1:


Studenten skal:

Kunnskap

  • Ha grunnleggende forståelse for vitenskap og hvordan vitenskapen henger sammen med erfaringer.
  • Ha grunnleggende forståelse for evidenspyramiden og ulike studiedesign.
  • Ha grunnleggende forståelse for begreper som validitet, korrelasjon, og kausalitet.

Ferdigheter

  • Kunne søke opp forskningsartikler med avanserte søkemetoder via ulike søkemotorer og sortere disse med verktøy som eksempelvis Mendeley.

 

Emnebeskrivelse del 2

Del to av emnet består av arbeid med en fordypningsoppgave i form av en systematisk litteraturstudie, som skal være rettet mot emner som relaterer seg til jobben som personlig trener. Del 1 må være gjennomført og multiple choice-eksamen bestått før del 2 blir påbegynt.

Litteraturstudien vil være en fordypningsoppgave hvor studenten skal gjøre et avgrenset litteratursøk for originale fagfellevurderte forskningsstudier som er kvantitative på temaet studenten har valgt.

 

Læringsutbyttebeskrivelser etter gjennomført del 2:

Studenten skal:

Kunnskap

  • Ha grunnleggende kunnskap og oversikt over valgt tema på litteraturoppgave.
  • Kunnskap om hva uavhengig og avhengig variabel i en forskningsstudie er.

 

Ferdigheter

  • Ha grunnleggende ferdigheter i akademisk skriving ved bruk av IMRaD-modellen.
  • Kunne innhente, referere, vurdere, systematisere, og diskutere forskningslitteratur ved bruk av ulike søkemotorer.

Generell kompetanse

  • Kan orientere og oppdatere seg på vitenskapen innenfor ønsket treningsfaglig felt ved å ha grunnleggende kunnskap om hvor og hvordan man kan lese forskningsartikler.

 

Formelle krav

Litteraturstudien skal skrives med en IMRaD-struktur (Introduksjon, metode, resultat, og diskusjon). Introduksjonen skal gi et overblikk over tidligere forskning på området, og hvordan dette er relevant for studenten sin jobb som PT. Omfang på oppgaven er cirka 4000 ord (+ - 10%). Dette er ekskludert referanseliste. Oppgaven skal leveres med skrifttype Times New Roman i størrelse 12, linjeavstand 1,5, i PDF-format. Oppgaven skal også ha et sammendrag i tillegg til delene redegjort under.

Introduksjonsdel

Introduksjonen skal avsluttes med et klart definert forskningsspørsmål, og en hypotese basert på funn i redegjorte studier i introduksjonen. Forskningsspørsmålet skal ha en klart definert uavhengig og avhengig variabel.

Metodedel
Metoden skal inneholde forklaring på 1) Hvordan datainnsamling ble gjort (hvilke søkemotorer som ble benyttet). 2) Søkeord som ble brukt. 3) Inklusjons- og/eller eksklusjonskriterier. Her oppfordres det til å bruke en PRISMA flow-chart. 4) Hvilke effektmål som benyttes på avhengig variabel. Eksempelvis absolutte verdier, %, eller effektstørrelse.

Resultatdel

Resultatet skal inneholde tabell(er) som inkluderer: 1) Referanse. 2) Antall deltakere per gruppe. 3) Sentral- og variasjonsmål. 4) Effekten uavhengig variabel har på avhengig variabel oppgitt i absolutt verdi, %, og/eller effektstørrelse. Ved en longitudinell studie skal studievarighet også oppgis. 

Diskusjonsdel

Diskusjonen skal inneholde: 1) Oppsummering av hovedfunn. 2) Diskutere enkeltstudiene, resultater, og potensielle forklaringer opp mot hverandre. 3) Hvordan er dette mot tidligere forskning/litteraturstudier på området) 4) Hvordan funnene er relevante og praktisk kan benyttes i jobben som PT. 4) Kunnskapshull og eventuell videre studier som burde utføres på området, 5) Konklusjon og praktisk betydning. 

Refereringsstil og referanseliste

Refereringsstil skal være APA 7th. Alle artikler som er brukt skal refereres til i tekst og være inkludert i referanselisten.
 

Litteratur

Litteratursøket skal utføres på en søkemotor som PubMed, Google Scholar eller lignende. Litteratur skal vurderes og velges ut av studenten i samarbeid med veileder innenfor det valgte forskningsfeltet. Studenten skal inkludere minimum 5 originale forskningsstudier i litteraturoppgaven.
 

Veiledning

Studenten har rett på 6 veiledningstimer. Hver veiledningstime har maks varighet opp til 1 klokketime under litteraturoppgaven. Veiledning gjennomføres online. 

Vurdering

Litteraturstudien vurderes til vel bestått, bestått, eller ikke bestått. Vel bestått er >95 % oppnådd av full score på sensorveiledningen. Bestått er >80 % oppnådd av full score på sensorveiledningen. Ikke bestått er under 80 % av full score på sensorveiledningen.  Sensureringsfrist er 3 uker fra leveringsdato. Ved ikke bestått på førstegangsforsøk, vil sensor gi tilbakemeldinger på hva som må forbedres. Studenten får da 3 uker til å levere oppgaven på nytt. Ved ny sensur har sensor 3 uker på å sensurere oppgaven.  Ved ikke bestått på andregangsforsøk vil sensor igjen gi tilbakemeldinger på hva som må forbedres. Studenten får da 3 uker til å levere oppgaven på nytt. Ved ny sensur har sensor 3 uker på å sensurere oppgaven. Om studenten ikke består på tredjegangsforsøk vil studenten måtte skrive en ny litteraturstudie for å få bestått del 2. Studenten må da betale studieavgift for hele emnet på nytt. 

 

Klage på sensur

Klage på sensur sendes på mail til [email protected]. Ved klage vil en ny sensor oppnevnes av AFPT som anonymt vurderer litteraturoppgaven. Om oppgaven da vurderes til ikke bestått er det ingen nye klagemuligheter.

Forelesere

- En kombinasjon av lærere og forelesere i særklasse

Vi har samlet det mest komplette lærerteamet AFPT noen sinne har hatt. Lærerstaben inkluderer fysioterapeuter, manuellterapeuter, personlige trenere, naprapater, osteopater, ernæringsfysiologer, styrkeløftere og vektløftere, massører og coacher. Kombinert med praktisk faglig erfaring fra daglig virke, forfatter- og utdannelseserfaring, formidlingsevne og engasjement, mener vi at våre lærere representerer den ypperste utdanningsspesialiserte fagkombinasjonen på våre fagområder.

Nyttig info

Betaling

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr avbetaling. Hele studiet skal generelt betales i løpet av maksimalt 6 måneder etter studiets eller studentens oppstart foruten om egen avtale eller finanisering gjøres.

Betalingsinformasjon finnes beskrevet i AFPT sin studiekontrakt. I tillegg finnes opptil 36 måneder nedbetaling via SVEA Finans.

Kurssted

Kurssted i våre byer formidles på e-post tre uker før kursstart.

Mer informasjon får du ved å ringe vårt kontor på (+47) 955 55 938 eller sende en e-post til [email protected].

Påmelding

For å melde deg på kurset trykker du på en av «Meld deg på»-knappene du finner på denne siden. Da vil du få opp en liste over tilgjengelige datoer og studiesteder. Velg det som passer for deg, trykk på «Meld deg på» og følg instruksjonene under på neste side.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.