2 min

Psykiske helseplager, forventninger og tilbakegang til arbeid

Katrine Torskog er fysioterapeut og jobber til daglig med sykefravær og muskle og skjelettlidelser. Hun er en del av AFPT sitt fagteam og her er en artikkel om sykefravær og kompleksiteten bak dette.
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Sykefravær er en stor utfordring for det norske arbeidslivet. At ansatte er borte fra jobb av ulike årsaker har store konsekvenser for arbeidsgivere, kollegaer og er en trussel mot det norske velferdssystemet.
Det er forsket mye på årsaker til sykefravær, faktorer som påvirker arbeidsfunksjonen og tiltak for å forsøke å komme fram til gode løsninger for å begrense uønsket fravær fra jobb. Dette viser seg å være vanskelig og fravær fra jobb har vist seg å være komplekst.

Forskning viser at forventning og forestillinger om sykdom har vist seg å påvirke tilbakegang til arbeid når det kommer til generelle helseplager, mens ved psykiske helseplager har vi mindre kunnskap om hvilke faktorer som er viktige.
En randomisert kontrollert studie, som ser på hvordan forventninger og forestillinger om sykdom i forbindelse med psykiske helseplager påvirker tilbakegang til jobb, konkluderer med at hvordan man oppfatter plagene sine og hvilke oppfatninger man har om konsekvensene av plagene, er viktige når det gjelder å komme tilbake i arbeid.

I vårt daglige virke som personlig trener eller som helsefaglig personell møter vi ofte mennesker med ulike former for helseplager og helseutfordringer. Det viser seg at hvilke forestillinger og oppfatninger disse menneskene har om plagene sine kan være avgjørende for hvordan det går med dem. Disse forestillingene og oppfatningene kan vi som personlig trenere eller andre helsearbeidere bidra til å påvirke – på godt og vondt, og det er utrolig viktig at vi er bevisst vår egen rolle.

Referanse:
Løvvik, C., Øverland, S., Hysing, M., Broadbent, E., Reme, S. Association Between Illness Perceptions and Return-to-Work Expectations in Workers with Common Mental Health Symptoms
Journal of Occupational Rehabilitation, 2014, Vol.24(1), pp.160-170

Publisert: 03.07.2015 KL. 02:15
Kategori: Siste Artikkel

Har du lest disse?

I henhold til undersøkelser gjort er det bare mellom 3 og 8 prosent av vestlig europeisk befolkning som er laktoseintole...
Hvor du holder hantelen påvirker hvor tung øvelsen er.
Er det en sammenheng mellom størrelse på leggene og livsstilssykdommer.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.