Vi har inngått et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), der vi kan tilby våre studenter å kunne søke om 30 studiepoeng for Personlig Trener (PT) Standard utdannelsen i Oslo og Drammen. Studiet PT med 30 studiepoeng tilsvarer et deltidsstudie som går over 2 semestre. Dette vil Ikke gjelde for PT Flex eller PT Intensiv eller andre kurs hos oss.

Alle spørsmål vedrørende påmelding til PT utdannelse og studiepoeng rettes til AFPT (ikke HSN) så tidlig som mulig i påmeldingsprosessen. Dette er først og fremst viktig for å sikre et studieløp som innfrir noen av opptakskravene til HSN.

NB! Søknad om studiepoeng har ingen tilbakevirkende kraft. Det går altså ikke søke om studiepoeng etter endt utdannelse.

Søke om opptak til HSN/Studiepoeng

Studenten må først være påmeldt PT Standard Oslo eller Drammen hos AFPT med et studieløp som strekker seg over 2 semestre.

Deretter sender du høgskolesøknad direkte til oss ved å bruke epost adressen: info@afpt.no. Dette skal gjøres helt i henhold til Infoskrivet nedenfor.

Studenten oppfordres å sette seg nøye inn i dette informasjonsskrivet før du søker.  INFORMASJONSSKRIV HSN

Søknadsfrister for opptak HSN:

For PT Standard med oppstart våren 2018:

  • 1. Desember 2017

For PT Standard med oppstart høsten 2018:

  • 1. August 2018

Opptakskrav og dokumentasjon
For PT studiet med 30 studiepoeng er opptakskravet generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du kan lese mer om generell studiekompetanse og opptak  HER.
Se kapitelene "Dekket opptakskravene" og "Riktig dokumentasjon".

Organisering av studiet, arbeidskrav og vurderingsform 
Arbeidskravene er beskrevet i studieplanen.

Vurdering
Individuell skriftlig hjemmeeksamen og parvis praktisk-muntlig eksamen.
Begge eksamenene må være bestått for at studiet er bestått. For å kunne avlegge eksamen må nødvendige arbeidskrav være fullført og bestått.

Karakterutskrift
Uttelling i form av studiepoeng gis ved fullført studium og bestått eksamen i regi av Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Studenter som har bestått eksamen vil få tilsendt en karakterutskrift fra HSN per post.

Regler og retningslinjer
Det er viktig at du som student ved HSN setter deg inn i studenthåndboken, slik at du er klar over hvilke regler og retningslinjer som gjelder. Her ligger bl.a. regelverket og informasjon om opptak, eksamen og annet om studiegjennomføringen.

Semesteravgift 
Semesteravgift til HSN kommer i tillegg til studieavgiften hos AFPT og er til enhver tid gjeldende sats per semester. Denne avgiften må være betalt for at også Lånekassen kan registrere at du er student ved HSN, og dermed behandle din søknad.

Lånekassen
Alle henvendelser om studielån og spørsmål om dette må rettes direkte til Lånekassen. Sjekk støttekalkulator og "spørsmål og svar" på deres hjemmesider. Merk! Ved melding om opptak fra HSN etter søknadsfristens utløp  og betalt semesteravgift kan du søke stønad hos Lånekassen. Ikke før!