6 min

Ny undersøkelse: ønsker mer aktive barn og unge

Norge trenger deg med god kunnskap og trygghet som kan bidra til økt aktivitetsnivå blant barn og ungdom.
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

En ny nasjonal kartlegging viser at barn og unge ikke er nok fysisk aktive. Undersøkelsen er blitt gjennomført av Norges idrettshøgskole og Folkehelseinstituttet i løpet av 2018. Samme undersøkelse er blitt gjort i 2005 og 2011, og tallene viser at hverken 6-, 9- eller 15- åringene har blitt mer aktive i perioden fra 2005 til 2018. Dette mener Helsedirektoratet er bekymringsfullt.           

 

Viktig å starte tidlig
Totalt har 3594 gutter og jenter i aldersgruppen 6 år, 9 år og 15 år fra 68 ulike skoler deltatt i kartleggingen. Man har brukt aktivitetsmåler for å registrere aktivitetsnivået i tillegg har det blitt utført fysiske tester og målinger for å måle fysisk form. Barn og unge anbefales å være moderat til hardt fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag. Ifølge Helsedirektoratet har fysisk aktivitet mange positive effekter, både når det gjelder helsen og læring. Inaktivitet øker risikoen for fedme, diabetes type 2, hjertekarsykdom og høyt blodtrykk - også hos barn og unge.


Stillesittende ungdom
Den nye undersøkelsen viser at guttene fortsatt er mer aktive og i bedre fysisk form enn jentene i alle årsgrupper. 6 år gamle gutter er mest aktive hvor tall viser at 94 prosent oppfyller anbefalingen om å være fysisk aktiv i minst 60 minutter om dagen. 15 år gamle jenter er den minst aktive gruppen i kartleggingen - her er det 40 prosent som oppfyller den daglige anbefalingen om fysisk aktivitet. Videre viser tallene at gutter og jenter i 6- og 9-års alderen er mer aktive i ukedagene enn i helgene. For de 15 år gamle ungdommene er det ingen stor forskjell på hverdag og helgedag når det gjelder aktivitetsnivå. Tallene viser at denne aldersgruppen er stillesittende ni timer hver dag, og dette tilsvarer 73 prosent av tiden de gikk med aktivitetsmåleren.

                                                                                  

Mange muligheter for å gjøre endringer
Jakob Linhave, avdelingsdirektør  i Helsedirektoratet, mener det er mye man kan gjøre for å endre disse trendene. Han påpeker at både foreldre, naboer, venner og andre kan bidra til at barn og unge får gode aktivitetsvaner og bevegelsesglede.
- Vi må ta inn over oss at vi har laget et samfunn der barn ikke trenger å være aktive. Det er masse vi kan gjøre som samfunn. Samtidig er dette også et ansvar for oss som voksne enkeltindivider, sier Linhave.
Det er særlig tre hovedområder som vi som samfunn bør rette fokus på, ifølge avdelingsdirektøren. Det ene er transport og nærmiljøutvikling hvor det bør være lettere å være fysisk aktiv til og fra barnehage, skole, fritidsaktiviteter og lignende. Det andre er å få til nok fysisk aktivitet der hvor barna er på dagtid, barnehage, skole og skolefritidsordningen. I tillegg er det viktig at det er enkelt å være aktiv i fritiden, både organisert og på egen hånd.

 

Ikke mange minutter som skal til
Undersøkelsen viser også at det er ikke så mange minutter som skal til før vi ser store endringer. Hvis 9-åringene øker sitt daglige fysiske aktivitetsnivå med 10 minutter per dag, ville man økt andelen som oppnår den daglige anbefalingen om fysisk aktivitet fra 72 prosent til 87 prosent. Tilsvarende tall for 15-åringene ville gitt en økning fra 46 prosent til 65 prosent. Fysisk aktivitet og trening av barn og ungdom krever god kunnskap og trygghet. De siste årene har både tilbud og etterspørsel av personlig trener og treningsinstruktører for de yngre økt. Kan dette være et supplement og et tilbud for å kunne bidra til at barn og unge øker sitt aktivitetsnivå? Hva kan du som personlig trener og treningsinstruktør gjøre?

Kilder:

https://helsedirektoratet.no/nyheter/bekymret-over-lite-fysisk-aktivitet-blant-barn-og-unge

https://www.fhi.no/nyheter/2019/barn-og-unge-er-ikkje-nok-fysisk-aktive/

 

 

Publisert: 31.03.2019 KL. 11:41
Av:
Silje Bjørnstad
Kategori: Helse

Har du lest disse?

Hvordan påvirker inntaket av NSAID preparater helsen?
Muskel og skjelettlidelser er en av de største årsakene til uføretrygd.
Holder du deg i fysisk aktiv og i noenlunde fysisk form, er sjansen bedre for at du også holder deg mentalt frisk og unn...

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.