Katrine Arntzen Torskog

Katrine er utdannet fysioterapeut og har en pedagogisk utdannelse i forkant av sin bachelorgrad i fysioterapi. Katrine tar for tiden Mastergrad i pedagogikk og har utdanning og kurs innenfor blandt annet ledelse og veiledning. Til daglig jobber hun med alminnelige helseplager; muskel -og skjelettplager og lettere psykiske plager. Hun jobber med pasientavklaring,veiledning og undervisning og opplæring ute på bedrifter når det gjelder håndtering av alminnelige helseplager på arbeidsplassen.
Katrine er opptatt av å gi mennesker et best mulig grunnlag til å kunne ta valg og håndtere sin egen situasjon ut i fra egne forutsetninger. Hun har stor tro på at endring krever vilje og motivasjon hos den enkelte.