Martin Hauge

Administrasjonsansvarlig

Martin Hauge er administrasjonsansvarlig i AFPT og jobber i tett samarbeid med regnskapssjef, Lise på hovedkontoret. Han er sannsynligvis den første du snakker med når du tar kontakt med oss. Ansvarsområdet hans er blant annet å koordinere kurs og forelesere, sende ut nødvendig informasjon samt være behjelpelig med det studentene måtte ha av spørsmål.

Martin har bakgrunn som daglig leder i ulike butikker og kjeder og er kjent med viktigheten av kundeservice og oppfølging.