Personlig Trener for helsefag

Gjennom våre 13 år i markedet har vi opplevd at mange med eksisterende kunnskap innen helsefag har søkt seg til våre utdannelser for å skaffe seg kunnskapen som Personlig trener. Dette har de gjort for å kunne ha en bredere kompetanse og treffe en større målgruppe. Personlig trening for helsefag retter seg mot deg som har denne bakgrunnen og kompetansen.
Neste oppstart
Vi har ikke en dato for neste kurs enda. Meld deg på vårt nyhetsbrev og vær første person til å få beskjed når dato kommer
Meld deg på nyhetsbrev

Om Personlig Trener for helsefag

Forutsetningene for å kunne delta på utdannelsen er minimum godkjent bachelorstudie i helsefag tilsvarende medisin grunnfag eller tilsvarende kompetanse. Herunder også fysioterapeut, osteopat, naprapat, sykepleier, lege og andre tilsvarende studier.

Forekomsten av muskel – og skjelettlidelser, overvekts problematikk og livsstilssykdommer er ett økende problem i den norske befolkning. Stadig mer evidens rettes mot trening og livsstilsendringer som ett av de viktigste verktøyene for å møte mennesker med disse utfordringene. Vi ser ett paradigmeskift i hele helsesektoren hvor aktive tiltak ofte blir viktigere enn passiv behandling, medisinering og operative inngrep. I tillegg møter vi en eldrebølge med behov for kompetanse innen funksjon og trening, for å oppnå mest mulig selvstendighet og livskvalitet.

Vi mener derfor at markedet er klart for fremtidens personlige trenere med utvidet kompetanse til å møte disse kundene, både i klinisk sammenheng og i det kommersielle treningsmarkedet. En personlig trener som ser helheten i det komplekse bilde og som har kompetanse og tyngde til å følge kunden gjennom hele syklusen fra smerte og passivitet, til full funksjon, aktivitet og mestring!

Personlig trening for helsefag er et studie bestående av 5 studieblokker. Hver studieblokk varer 22 timer. De 22 timene i en blokk er fordelt på tre dager i løpet av en helg; fredag (17-21), lørdag (9-18) og søndag (9-18). I tillegg kommer en del bestående av obligatorisk førstehjelp, teoretisk og praktisk eksamen.

Studiet er for deg som har bachelor/grunnutdanning innen helse eller sosialfag og ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å møte pasienter, klienter og kunder med spisset kompetanse innen trening og helse. Leger, kiropraktorer, fysioterapeuter, naprapater og osteopater kvalifiserer direkte. Studenter med annen relevant utdannelse oppfordres til å søke.

AFPT og STERK har samlet sin kompetanse innen utdannelse, behandling og trening og skreddersydd PT utdannelse for profesjonene innen helse – og idrettsfag. Kravet er at man har helsfagutdanningi på bachelor nivå. Leger, kiropraktorer, fysioterapeuter, naprapater og osteopater kvalifiserer direkte. Studenter med annen relevant utdannelse oppfordres til å søke.

Hva er forskjellen på den vanlige Personlig Trener utdannelsen og denne?

Den hovedsakelige forskjellen ligger i at vi ikke krever at du følger hele studieløpet som før, men at du får fritak for de emnene som ligger i din tidligere kunnskap. I tillegg har vi tatt høyde for at du med din pågående eller gjennomførte utdannelse kommer med en bredere bakgrunnskunnskap innen helse og på den måten lettere kan tilegne deg ny kunnskap. Gjennomgående følger studiet et bredt fokus på helse og de utfordringene helsenorge besitter i dag.

Utover dette har vi lagt til en del som vi kaller "Fra Terapeut til Trener" som ser mer inngående på dosering og implementering av trening i en behandlingssituasjon, noe som ligger på utsiden av en tradisjonell Personlig Trener utdannelse.

Så lenge varer studiet

Studiet består av 5 oppmøtebaserte studieblokker. Hver studieblokk varer 22 timer. De 22 timene i en blokk er fordelt på tre dager i løpet av en helg; fredag (17-21), lørdag (9-18) og søndag (9-18). I tillegg kommer en del bestående av obligatorisk førstehjelp, teoretisk og praktisk eksamen.¨

Målsetningen vår er å forberede deg best mulig

– teoretisk og praktisk

Utdannelsen gir deg all nødvendig teori og praktisk kunnskap fra emner som grunnleggende anatomi, treningslære og ernæring, til salgs og coaching. I tillegg får du kompetanse på de ulike treningsmetodene som er aktuelle i dagens marked.

Teoretisk undervisning Praktisk undervisning Bonusinnhold
Anatomi og fysiologi(nettbasert) Treningslære, styrke Coaching og salg
Treningslære Bevegelighet PT Flow
Programdesign Personlig Trening- individuell  
Bevegelighet og skader Personlig Trening- small group/semiprivat  
Ernæring Personlig Trening- avansert  
Fysisk aktivitet og helse Utholdenhet  
Øvelsesanalyse Øvelsesanalyse  
Tilpasning til kundegrupper Baseøveler  
Individualisering Praktisk trening  
Fra Terapeut til Trener    
Juridiske elementer    

Detaljert informasjon om innhold, arbeidskrav og alle moduler i utdannelsen finner du under.

En kombinasjon av lærere og forelesere i særklasse

Vi har samlet det mest komplette lærerteamet i noen Personlig Trener-utdannelse. Lærerstaben inkluderer fysioterapeuter, manuellterapeuter, personlige trenere, naprapater, osteopater, ernæringsfysiologer, styrkeløftere og vektløftere, massører og coacher. Kombinert med praktisk faglig erfaring fra daglig virke, forfatter- og utdannelseserfaring, formidlingsevne og engasjement, mener vi at våre lærere representerer den ypperste utdanningsspesialiserte fagkombinasjonen på vårt fagområde.

For å oppnå godkjent utdannelse hos AFPT må du ha følgende delmoment på plass:

Fremmøte og deltagelse

Det kreves 80 % deltagelse ved obligatoriske samlinger/undervisning. Fremmøtet blir registrert med fremmøtelister. Ved mer enn 20 % fravær vil du miste rett til å avlegge eksamen. Du har selv ansvar for å melde om fremmøte. Vi referere til studiekontrakten angående betingelser.

Krav for godkjennelse

For godkjent utdannelse kreves det 80% deltagelse på samlinger, samt beståtte arbeids krav og eksamen. I tillegg må alle studieavgifter være betalt i sin helhet eller i henhold til betalingsplan.

Studieavgifter


Alle studieavgifter skal være betalt i sin helhet før eksamen kan avlegges. Ikke betalt studieavgift fører automatisk til at du mister retten til å avlegge eksamen. Unntaket er dersom studenten har gjort betalingsavtale med AFPT eller finansieringspartner.

De til enhver tid gjeldende studieavgifter fremgår av våre sider.

Studieavgiften inkluderer studiemateriell, alle forelesninger og filmer i utdannelsen, kurs i førstehjelp, samt ett forsøk på praktisk og teoretisk eksamen. Studieavgiften innholder også et nettbasert spesialutviklet Facebook kurs i markedsføring for Personlige Trenere og gratis tilgang til PT Flow i studieperioden (les mer om PT Flow her), i tillegg til bondusmatriale om salg, markedsføring og coaching for Personlige Trenere.

Betalingsløsninger

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr avbetaling. Hele studiet skal generelt betales i løpet av maksimalt 6 måneder etter studiets eller studentens oppstart dersom ikke egen avtale eller finansiering gjøres.

Betalingsinformasjon finnes beskrevet i AFPT sin studiekontrakt.

LINK TIL STUDIEKONTRAKT HER

I tillegg finnes 12 ,24 eller 36 måneder nedbetaling via SVEA Finans.

Det tilkommer 45 NOK i administrasjonsgebyr for hver faktura som sendes fra AFPT.

Moduler

- Personlig Trener for helsefag består av følgende moduler

Teoretisk undervisning

Utdannelsen gir deg all nødvendig teori fra emner som grunnleggende anatomi, via treningslære og ernæring til salgs- og coachingkunnskap. I tillegg får du kompetanse på alle de ulike treningsmetodene som er aktuelle i dagens marked.

 • Anatomi og fysiologi (nettbasert)
 • Treningslære
 • Programdesign
 • Bevegelighet og skader
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Utholdenhet
 • Salg, kommunikasjon og mental trening
 • Tilpasning til kundegrupper
 • Individualisering
 • Fra terapeut til trener
 • Juridiske elementer
Praktisk undervisning

Utdannelsen gir deg all nødvendig praktisk kunnskap fra emner som grunnleggende anatomi, via treningslære og ernæring til salgs- og coachingkunnskap. I tillegg får du kompetanse på alle de ulike treningsmetodene som er aktuelle i dagens marked.

 • Funksjonell anatomi
 • Treningslære styrke
 • Bevegelighet og skader
 • PT 1; en til en
 • PT 2; semi privat/gruppe
 • PT 3; avanserte tilpasninger
 • Utholdenhet
 • Eksplosiv trening
 • Baseøvelser
Multiple choice tester

Du skal avlegge og bestå alle multiple choice-tester før du kan gå opp til eksamen. Arbeidskravene inkluderer 20 spørsmål hvor 16 må være riktige for å bestå. Hvis du ikke består, gjelder en karantenetid per ikke beståtte tema, på 24 timer.

Førstehjelpskurs

Studiet omfatter et obligatorisk førstehjelpkurs. Kurset holdes av Norsk Luftambulanse, Norges Røde Kors eller tilsvarende kompetent aktør. Det er viktig at våre studenter kan bistå ved skader og ulykker. Mange som har tatt dette kurset, har fått god bruk for det, både i jobb og på fritiden.

Antidoping Norge

Studenten avlegge et e-læringskurs hos Antidoping Norge for å kunne avlegge eksamen. E-læringen tar ca. 45 minutter og er obligatorisk.

Teoretisk eksamen

Den teoretiske eksamenen består av en 3 dagers kasusbasert hjemmeoppgave som også inkluderer 50 kortsvarsspørsmål. Det kreves totalt 80 % korrekt besvarelse for å få godkjent besvarelsen og det forventes at eksamen skal reflektere eksamensformen.

Du har totalt tre (3) forsøk pr eksamen innen to (2) år. Avgiften for en ny eksamen er 1500NOK.

Praktisk eksamen

Praktisk eksamen består av en times praktisk gjennomgang pr person i studio sammen med partner. Eksaminasjonen er basert på den teoretiske hjemmeoppgaven og respektive kasus.

Her karaktersettes BESTÅTT/IKKE BESTÅTT. For karakteren VEL BESTÅTT kreves 95 % korrekt på både teoretisk og praktisk eksamen.

Ved konteeksamen vil kasus utsendes studenter for forberedelse til den praktiske eksamen mandag før eksamensdato. Det er den til en hver tid gjeldende teoretiske eksamen som er grunnlag for den praktiske eksamen.

Du har totalt tre (3) forsøk pr eksamen innen to (2) år. Avgiften for en ny eksamen er 1500NOK.

Forelesere

- En kombinasjon av lærere og forelesere i særklasse

Vi har samlet det mest komplette lærerteamet AFPT noen sinne har hatt. Lærerstaben inkluderer fysioterapeuter, manuellterapeuter, personlige trenere, naprapater, osteopater, ernæringsfysiologer, styrkeløftere og vektløftere, massører og coacher. Kombinert med praktisk faglig erfaring fra daglig virke, forfatter- og utdannelseserfaring, formidlingsevne og engasjement, mener vi at våre lærere representerer den ypperste utdanningsspesialiserte fagkombinasjonen på våre fagområder.

Nyttig info

Betaling

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr avbetaling. Hele studiet skal generelt betales i løpet av maksimalt 6 måneder etter studiets eller studentens oppstart foruten om egen avtale eller finanisering gjøres.

Betalingsinformasjon finnes beskrevet i AFPT sin studiekontrakt. I tillegg finnes opptil 36 måneder nedbetaling via SVEA Finans.

Kurssted

Kurssted i våre byer formidles på e-post tre uker før kursstart.

Mer informasjon får du ved å ringe vårt kontor på (+47) 955 55 938 eller sende en e-post til [email protected].

Påmelding

For å melde deg på kurset trykker du på en av «Meld deg på»-knappene du finner på denne siden. Da vil du få opp en liste over tilgjengelige datoer og studiesteder. Velg det som passer for deg, trykk på «Meld deg på» og følg instruksjonene under på neste side.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.